Specialskoler og STU'er

Uge sex er ikke nok!

Seksualundervisning nytter, men det er ikke nok med uge "sex" en gang om året. 

Seksualundervisning skal være kontinuerligt gennem hele skolegangen og op i voksenlivet når man har et udviklingshandicap eller en diagnose. 

Seksualundervisning eller "Sundheds - og seksualundervisning samt familiekundskab", som det kaldes i læseplanen, er et af folkeskolens obligatoriske emner fra 1. til 9. klasse, og det gælder også specialskoler. 

Som udgangspunkt er det vigtigt at lære eleverne om krop og seksualitet, fordi det er vigtigt for at kunne passe godt på sig selv, og leve et liv med høj livskvalitet, og ikke mindst forebygge grænseoverskridende adfærd. 

Jeg seksualunderviser primært på specialskoler og STU'er for børn og unge med udviklingshandicap såsom ASF, ADHD og forsinket udvikling fra ind- til udskoling. 

Jeg benytter mig altid af forskellige metoder, hjemmelavede materialer og rekvisitter tilpasset den enkelte målgruppe.