priser seksualvejledning

Priser og praktisk info

Vejledningerne foregår i borgerens hjem, da jeg har erfaret, at det er bedst, idet det er trygt og genkendeligt for den enkelte.

Afbud skal ske senest 24 timer før aftalte tid. Ved senere afbud eller udeblivelse, bliver sessionen opkrævet.

Betaling kan ske kontant efter endt session,  eller ved overførsel forud for samtalen. Der udleveres en faktura til privatpersoner. Til institutioner og kommuner sendes via. Virk. 

Køretid: Kilometergodtgørelse efter statens takster

Der påregnes moms til beløbet.


Tavshedspligt:

Jeg har tavshedspligt.
I få tilfælde gælder værdispringsreglen som indbefatter, at jeg må bryde tavshedspligten, hvis borgeren eller andre skønnes at være til fare for sig selv eller andre. 

Seksualvejledning til børn og borgere (1:1), 1time 


1350kr plus moms

Rådgivning til forældre og pårørende, 1time 

1350kr plus moms

Seksualundervisning for elever på specialskole, gruppeordning eller STU 

(gruppens størrelse er efter aftale)

Efter aftale

Rådgivning til mindre personalegrupper, 1-2timer

eks. i form af supervision


Efter aftale

Foredrag eller temadage til fagprofessionelle om udviklingshandicap og seksualitet

Efter aftale 

Oplæg for studerende på eks. pædagoguddannelsen og i undervisningen af andet omsorgspersonale

Efter aftale

Forældrekursus/ workshop om udviklingshandicap og seksualitet

Efter aftale

Udarbejdelse af seksualpolitik 

Efter aftale

Ekstern projektkonsulent


Efter aftale