Hvem er jeg?

Jeg har fra min tilknytning til bl.a. bosteder og specialskoler stor erfaring med at seksualvejlede/ - undervise borgere med bl.a. udviklingshandicap og autismespektrumforstyrrelser.

Jeg har vejledt mange forskellige borgere i alle aldre med udviklingshandicap, og de har alle haft meget forskellige behov eller udfordringer med deres seksualitet.

Formålet med min vejledning/ - undervisning er altid, at den enkelte borger bliver i stand til, selv at praktisere og mestre egen seksualitet, eller selv kunne udtrykke, hvad han/hun ønsker hjælp til.

Jeg lægger stor vægt på at formidle mine metoder og redskaber på en let og uformel facon, og benytter mig af en bred variation af metoder både i selve seksualvejledningen med den enkelte borger og i undervisningen af omsorgspersonaler. 

CV:

  • SPECIALPÆDAGOG MED EN PROFESSIONSBACHELOR I MENNESKER MED UDVIKLINGSHÆMNING OG SEKSUALITET i 2010
  • UDDANNET SEKSUALVEJLEDER MED SPECIALE I HANDICAPSEXOLOGI i 2014
  • ANSAT DELTID PÅ SPECIALSKOLE I GLADSAXE KOMMUNE
  • UNDERVISER OG FOREDRAGSHOLDER
  • WORKSHOPS STU'ER, EKS. PIGEGRUPPE, KÆRESTEKURSER MV.
  • SAMARBEJDE MED OLIGOFRENIFORENINGEN I 2021
  • BØRN & UNGE, BUPL INTERVIEW TIL RAPPORTAGE VEDR. SEKSUALUNDERVISNING PÅ SPECIALSKOLER, 2022
  • KURSUSUDBYDER I SAMARBEJDE MED SEMINARER.DK, 2022