Hvem er jeg?

Jeg har fra min tilknytning til bl.a. bosteder og specialskoler stor erfaring med at seksualvejlede/ - undervise borgere med bl.a. udviklingshandicap og autismespektrumforstyrrelser.

Mine styrker ligger især i min tålmodige tilgang til den enkelte borger, og altid at have for øje, at ingen løsning er ens, når der seksualvejledes. Jeg gør meget ud af at tilpasse undervisningen til det menneske som jeg sidder overfor, og benytter mig meget af den enkeltes interesser men også megen visualisering.

Jeg har vejledt mange forskellige borgere i alle aldre med udviklingshandicap, og de har alle haft meget forskellige behov eller udfordringer med deres seksualitet.

Formålet med min vejledning/ - undervisning er altid, at den enkelte borger bliver i stand til, selv at praktisere og mestre egen seksualitet, eller selv kunne udtrykke, hvad han/hun ønsker hjælp til.

Jeg lægger stor vægt på at formidle mine metoder og redskaber på en let og uformel facon, og benytter mig af en bred variation af metoder både i selve seksualvejledningen med den enkelte borger og i undervisningen af omsorgspersonaler. 

CV:

  • SPECIALPÆDAGOG MED EN PROFESSIONSBACHELOR I MENNESKER MED UDVIKLINGSHÆMNING OG SEKSUALITET, 2010
  • UDDANNET SEKSUALVEJLEDER MED SPECIALE I HANDICAPSEXOLOGI, 2014
  • ANSAT DELTID PÅ EN SPECIALSKOLE, AUTISME OG GENERELLE UDVIKLINGSFORSTYRRELSER I GLADSAXE KOMMUNE
  • UNDERVISER OG FOREDRAGSHOLDER
  • WORKSHOPS STU'ER, EKS. PIGEGRUPPE, KÆRESTEKURSER MV.
  • SAMARBEJDE MED OLIGOFRENIFORENINGEN, 2021
  • BØRN & UNGE, BUPL INTERVIEW TIL RAPPORTAGE VEDR. SEKSUALUNDERVISNING PÅ SPECIALSKOLER, 2022
  • KURSUSUDBYDER I SAMARBEJDE MED SEMINARER.DK, 2022
  • SAMARBEJDE MED LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM, 2023
  • KURSUSBEVIS I MASSAGETEKNIKKER TIL BØRN OG UNGE MED ADHD, 2023