Hvad er seksualitet?

Seksualiteten kan opfattes på mange forskellige måder, og er næsten umulig at definere, fordi den består af mange forskellige elementer.

Det handler om alt fra følelser til nærhed, ømhed, samleje, kærlighed, nysgerrighed, identitet og meget mere. 

Listen er lang og denne opremsning er langt fra fyldestgørende for hvilken størrelse seksualiteten er.

Vigtigst er at huske på, at seksualiteten ingen facitliste har. 

Mange mennesker erfarer livet igennem små eller store udfordringer i forhold til deres seksualitet, og dette kan forringe livskvaliteten betydeligt.

Hvorfor er det vigtigt at have fokus på seksualitet?

Seksualitet er et behov, ligesom sult og søvn. Hvis et menneske ikke får anerkendt og opfyldt sine seksuelle behov kan det resulterer i ringe livskvalitet og seksuelle frustrationer.

Seksuelle frustrationer viser sig typisk i en aggressiv, depressiv eller grænseoverskridende adfærd. 

Konsekvensen af et uopfyldt seksuelt behov kan derfor have stor betydning for de personaler, som arbejder med eleven/borgeren, eller for de familiemedlemmer, der står borgeren nært. 

Det kan også få indflydelse på borgerens selvopfattelse, som kan have indflydelse på borgerens sociale netværk og dermed for hans/hendes livskvalitet. 


Se mere om hvad seksualvejledning er og kan indeholde på min instagramside, @seksualvejledning_egestorp