Mit handicappede barns seksualitet

Forældre og pårørende

Få hjælp til at forstå 

Det kan være vanskeligt at være pårørende/forældre til et menneske med et udviklingshandicap og samtidig forholde sig til, og støtte op om hans/hendes seksualitet. 


Jeg kan tilbyde en tillidsfuld hjælp og fordomsfri vejledning, der tager udgangspunkt i samtaler med dig alene, eller du og din ægtefælle/samlever/pårørende sammen. 


Jeg er udekørende på det meste af Sjælland, så konsultationerne kan sagtens foregå i jeres eget hjem, såvel som telefonisk, pr. mail eller via. Skype. 

Vi forventningsafstemmer og laver i fællesskab en plan, som løbende kan justeres alt afhængigt af dine/din pårørendes behov og ønsker. 

Vores datter/Emma på 17år med udviklingshæmning har haft stort udbytte af at tale med Josephine om kroppen, seksualitet og kærester. Josephine har på fin vis skabt en tillidsfuld relation og en rar stemning, og hurtigt fundet en pædagogisk måde at kommunikere med vores datter. De har brugt brætspil, tegninger, konkreter, 'Wall and talk' osv. og Emma er blevet klogere på sine følelser, egne grænser og seksualitet. Hun har også talt med Josephine om, hvad man helt konkret kan gøre, hvordan man kan have sex og hvad man kan sige til sin kæreste. Vi har som forældre fået en savnet sparringspartner omkring et vigtigt og forsømt område i specialundervisningen, og vi håber at fortsætte kontakten med Josephine i årene fremover.'

Hjælp